Phòng thiết kế – Bao bì phương bắc
Trang chủ Tuyển Dụng
Tuyển thợ thi công quảng cáo tháng 6/2016
Tuyển dụng 1 nhân viên thiết kế in ấn
Nhân viên Thiết kế quảng cáo, in ấn làm việc tại Xưởng In